Зустріч зі стейкголдером: обговорення освітньої програми «Філософія комунікації»

31 травня 2021 року на вимогу МОН України про проходження системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, у тому числі, через залучення досвіду і практики заінтересованих осіб – зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів – кафедрою філософії був ініційований черговий етап обговорення освітньої програми «Філософія комунікації» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» освітньої кваліфікації магістр філософії за участю професорсько-викладацького складу кафедри, магістрів та стейкголдера Реви Світлани Леонідівни.

Запрошений стейкголдер Рева С.Л є віце-президентом Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів», Головою Громадської ради при Укравтодорі. Вона проаналізувала зміст освітніх компонентів – цілі та характеристику ОПП «Філософія комунікації», програмні компетентності. З особливою увагою зробила співвіднесення перспектив придатності випускників до працевлаштування з програмними результатами навчання, уточнила конкретні навички, на які очікує ринок праці, та якими мають володіти магістри-випускники кафедри. За підсумками аналізу Ревою С.Л. була висловлена підтримка філософсько-комунікативним та світоглядно-інформаційним напрямком дослідження кафедри, орієнтацією освітньо-професійної програми. Свої пропозиції та оцінку Рева С.Л. висловила у Рецензії.  У висновку Рецензії стейкголдер рекомендує ОПП «Філософія комунікації» для підготовки фахівців з філософії, які виконують професійну діяльність у сфері комунікації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *