Дисципліни вибіркового компоненту ОПП “Філософія комунікації” 2022

Syllabus_033_Міжконф_та_міжрелег_комун_в_Україні Syllabus_033_Морально-етич_пробл_комунікац_ Syllabus_033_Основи культури комунікації Syllabus_033_Проф_етика_та_етикет Syllabus_033_Теорії інф_сусп Syllabus_033_Управління PR-комунікаціями_ Syllabus_033_Ф_Комун_та_Міжн_Д_ Syllabus_033_Філософія ділової комунікації Syllabus_033_Філософія комунікації в медійному просторі_ Syllabus_033_Філософія комунікації як соціокультурний феномен_ Syllabus_033_Філософія правової комунікації Syllabus_033_Філософія_політ_комунікації_