Стартує переддипломна практика для магістрантів 2го року навчання ОПП «Філософія комунікації»

01 вересня 2023 року на кафедрі філософії за вимогою навчального плану та відповідних програм  стартував процес проходження переддипломної (виробничої) практики здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» ОПП «Філософія комунікації». У цей день кафедра філософії як база Читати далі

Дисципліни вибіркового компоненту ОПП “Філософія комунікації” 2023

Інформація_про_вибіркові_дисципліни_ред 1-й семестр: Syllabus_033_Морально-етич_пробл_комунікац_ Syllabus_033_Основи культури комунікації Syllabus_033_Теорії інф_сусп Syllabus_033_Філософія ділової комунікації(ред.) Syllabus_033_Філософія комунікації як соціокультурний феномен_ Syllabus_033_Філософія_політ_комунікації_ 2-й семестр: Syllabus_033_Філософія правової комунікації Syllabus_033_Філософія комунікації в медійному просторі_ Syllabus_033_Ф_Комун_та_Міжн_Д_ Syllabus_033_Управління PR-комунікаціями_ Syllabus_033_Проф_етика_та_етикет Syllabus_033_Міжконф_та_міжрелег_комун_в_Укр

«Політ-2023»: Актуальні проблеми сучасного філософського знання

5 квітня 2023 року у межах онлайн-роботи ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» кафедра філософії провела засідання своєї секції: «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» на платформі Meet. У роботі конференції, крім студентів Читати далі

Представляємо відкриту лекцію

27 березня 2023 року у дистанційному режимі була проведена відкрита лекція доцентом Сідоркіною Оленою Миколаївною для студентів 2-го курсу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Тема лекції – «Філософське вчення про буття». Проведення лекції було узгоджено з планом відкритих занять, а Читати далі

Проводимо тематичний тренінг «Корпоративна культура та управління конфліктами»

23 березня 2023 р. кафедра філософії за підтримки стейкхолдерів провела спільний  виховний захід – тематичний тренінг: «Корпоративна культура та управління конфліктами». У роботі тренінгу взяли участь викладачі кафедри філософії ФЛСК НАУ, магістранти групи ФС-140м ОПП «Філософія комунікації», ПР-101м ОПП «Правознавство» Читати далі

Вручення заслуженої нагороди – атестата доцента!

Наказом Міністерства освіти і науки України  від 23.12.22 р. № 1166 було затверджено Рішення вченої ради Національного авіаційного університету від 12 жовтня 2022 року протокол № 6 про присвоєння вченого звання доцента КЛЕШНІ Ганні Миколаївні. Урочисте вручення атестата доцента відбулося Читати далі

Дисципліни вибіркового компоненту ОПП “Філософія комунікації” 2022

Syllabus_033_Міжконф_та_міжрелег_комун_в_Україні Syllabus_033_Морально-етич_пробл_комунікац_ Syllabus_033_Основи культури комунікації Syllabus_033_Проф_етика_та_етикет Syllabus_033_Теорії інф_сусп Syllabus_033_Управління PR-комунікаціями_ Syllabus_033_Ф_Комун_та_Міжн_Д_ Syllabus_033_Філософія ділової комунікації Syllabus_033_Філософія комунікації в медійному просторі_ Syllabus_033_Філософія комунікації як соціокультурний феномен_ Syllabus_033_Філософія правової комунікації Syllabus_033_Філософія_політ_комунікації_

Апробація кваліфікаційних досліджень магістрантів ОПП «Філософія комунікації» в міжуніверситетській конференції

26 жовтня 2021 року відбулася науково-практична міжуніверситетська конференція «Особливості комунікативних процесів у соціальних практиках» ініційована кафедрою філософії ФЛСК НАУ за результатами проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» ОПП «Філософія комунікації». Співорганізаторами конференції виступили партнерські кафедри – кафедра Читати далі

Зустріч зі стейкголдером: обговорення освітньої програми «Філософія комунікації»

31 травня 2021 року на вимогу МОН України про проходження системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, у тому числі, через залучення досвіду і практики заінтересованих осіб – зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів – кафедрою філософії був ініційований черговий етап Читати далі