Лабораторії

Навчально - наукова лабораторія інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін

Завідувач лабораторії: ГЕРАСИМЕНКО Сергій Валерійович

Мета діяльності: навчально-наукова лабораторія інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін створена задля якісної загально-освітньої підготовки здобувачів вищої освіти та здобувачів освітніх ступенів магістра та доктора філософії (PhD) за напрямками філософія, філософія комунікації, що відповідає профілю кафедри філософії через впровадження отриманих здобутків інноваційної, наукової, науково-технічної діяльності в освітній процес. Основні завдання:•Сприяння підвищенню якості підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема здобувачів освітніх ступенів Магістр та PhD через здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з освітнім процесом ФЛСК шляхом залучення науково-педагогічних працівників факультету, аспірантів, здобувачів вищої освіти до науково-дослідних робіт та, водночас, залучення науковців до викладацької діяльності;•Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, які пов’язані з дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах тау наукових виданнях, які індексуються накометричними базами даних;•Впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;•Забезпечення використання сучасних технічних засобів і обладнання та інноваційних технологій навчання в освітньому процесі;•Розробка спільно з провідними викладачами кафедри методики (у т. ч. презентацій) проведення лекційних та семінарських занять відповідно до робочого навчального плану та робочих програм з дисциплін кафедрального циклу. Науково-дослідні теми та розробки: лабораторія задіяна у виконання держбюджетної науково-дослідної роботи No34/12.01.10 «Інформаційне суспільство: його проблеми таперспективи у ХХІ столітті» (науковий керівник–Л.Г.Дротянко, доктор філософських наук, професор) за такими напрямами: «Специфіка інструментального знання в інформаційному суспільстві»;«Високі технології у ХХІ столітті: проблеми та перспективи», «Формування правосвідомості в умовах інформатизації суспільства» тощо.

Контакти: НАУ, ауд. 8.1007 Тел. 406-74-01 E-mail: serhii.herasymenko@npp.nau.edu.ua