Навчальні дисципліни

Кафедра філософії забезпечує викладання таких дисциплин відповідно до навчальних планів факультетів НАУ:

 1. «Філософія»,
 2. «Логіка»,
 3. «Філософські проблеми наукового пізнання»,
 4. Логіка і теорія аргументації,
 5. Philosophy,
 6. Риторика,
 7. Культура мовленнєвої діяльності,
 8. Етика ділового спілкування .

 В контексті забезпечення освітньо-професійної програми “Філософія комунікації” кафедра викладає такі дисципліни:

 1. Теоретичні засади філософії комунікації,
 2. Філософія соціальних трансформацій,
 3. Медіафілософія,
 4. Філософія психології комунікації,
 5. Методологія прикладних досліджень у сфері філософії,
 6. Комунікативні стратегії в глобалізованому світі,
 7. Філософія комунікації як соціокультурний феномен,
 8. Філософія комунікації у медійному просторі,
 9. Філософія комунікації та міжнародна діяльність,
 10. Філософія політичної комунікації,
 11. Морально-етичні проблеми комунікації.