Проходження практики

Проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти ОС “Магістр” спеціальності 033 Філософія ОПП “Філософія комунікації”:

Prohrama-pereddyplomnoi-praktyky.pdf

Науково-дослід_практика_у сфері_філософії_комунікації

Наказ про організацію та проведення переддипломної практики

Договір про проведення практики

Програма_наук-дослід_практики_033_2022