Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія

У 2003 р. кафедра філософії заснувала збірник наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», який виходить двічі на рік. З  2013 р. до роботи в редакційній колегії збірника залучено провідних зарубіжних вчених, зокрема з Польщі (Інститут філософії університету ім. М. Коперніка, м. Торунь). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення. Серія КВ № 9157 від 15.09.2004 р. Згідно з постановою Президії ВАК України від 19.01.2006 р. № 2-05/1 видання стало фаховим зі спеціальностей “Філософія”, “Культурологія”. Наказом МОН України від 02.07.2020 № 886
Збірник включено до Переліку наукових видань України категорії «Б» як фахове з філософських наук. Індексується Міжнародною науково-метричною базою Index Copernicus Бібліографічною базою даних наукових публікацій «РИНЦ», пошуковою системою Google Scholar. Має Digital object identifier (DOI)

Контакти з питань співпраці: тел.: (044) 406-74-01; e-mail: filosof@nau.edu.ua 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Л.Г. Дротянко, доктор філософських наук,
професор, завідувач кафедри філософії
(Національний авіаційний університет).

 

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В.І. Онопрієнко, доктор філософських наук,
професор, заступник головного редактора
(Інститут дослідження науково-технічного потенціалу
та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України);

М. А. Абисова, доктор філософії, доцент
(Національний авіаційний університет);

А. Гжеліньский, доктор філософських наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

О.П. Кивлюк, доктор філософських наук, професор
(Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова);

Л.Г. Комаха, доктор філософських наук, професор
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

В. Ольшевский, доктор етнологічних наук, професор
(Університет ім. М. Коперника, Польща);

C.С. Орденов, доктор філософії, доцент
(Національний авіаційний університет);

О.С. Поліщук, доктор філософських наук, професор
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія);

Ю.В.Харченко, доктор філософських наук, доцент
(Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка).