Ченбай Наталія Анатоліївна

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Вчений секретар кафедри

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 18 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

філософія; філософські проблеми наукового пізнання.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

соціальна філософія; інформаційне суспільство, науково-технічне знання; інформаційно-комунікаційні технології; освітні технології; сучасна освіта; синергетичний підхід.

Автор та співавтор більше 53 наукових праць, 4 посібників (у співавторстві), 5 навчально-методичних праць.

Наукові профілі:

Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216628978

Профіль Google Scholar:

scholar.google.com.ua/citations?user=awVIYtAAAAAJ&hl=ru

Профіль ReseachGate:

researchgate.net/profile/Natalia_Cenbaj

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0003-3744-3166

Профіль на сайті НТБ НАУ:

lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11804

Профіль у репозитарії НАУ (повний перелік праць):

er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112

 Освіта:

1999-2005 рр.                                 Національний авіаційний університет за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи»

2006-2010 оо.                                  Аспірантура Національного авіаційного університету

 

05 жовтня 2012 р.                          Захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії:

Тема дисертації «Соціокультурний вимір науково-технічного знання в інформаційну епоху».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 З 03.12.2021 по 20.01.2022         Cтажування в International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) (обсяг – 180 годин-6 ECTS кредитів).

З 26.04.2022 по 25.11.2022         Підвищення кваліфікації в Університеті менеджменту освіти НАПН України.

 Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях: Член Українського філософського співтовариства

Нагороди:

– Грамота за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання функціональних обов’язків та з нагоди 75-  річчя НАУ;

– Нагрудний знак «За сумлінну працю» (2013).

– Нагрудний знак «Ветеран Національного авіаційного університету» (2018).

– Подяка ректора за багаторічну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки (2021).

 

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Post-non-classical science in the age of informatization of society: functional aspect. E3S Web of Conferences. 2020. URL: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/17/e3sconf_
  k
  tti2020_04003/e3sconf_ktti2020_04003.html. Drotianko L., Abysova M., Shorina T.
 2. Interdisciplinary Knowledge Problem in a High-Tech Society. Key Trends in Transportation Innovation (KTTI-2019). E3S Web Conf. 2020. Vol. 157. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015704005. Drotianko L., Shostak O., Abysova M. 
 3. Diversification of Higher Educational Institutions as a Factor of Sustainable Development of Education 020 E3S Web of Conferences

208,09039 . Drotianko L., Gudmanian, A., Sydorenko, S., Ordenov, S.

 1. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context // E3S Web of Conferences. Vol. 258 (2021). Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region”(UESF-2021), February 17-19, 2021. Retrieved from: https://www.e3s- conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/34/e3sconf_uesf2021_07051/e3sconf_uesf2021_0705

1.html (SCOPUS) Sidorkina, O. ,  Poda, T. ,  Skyba, O. ,  Skyba, I.

 1. Aviation Industry Management: Objective and Subjective Risks // E3S Web of Conferences. Vol. 258 (2021). Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021). Chelyabinsk, February 17-19, 2021. Retrieved from: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/34/contents/contents.html (SCOPUS) Abysova M., Shorina T., Chenbai N., Skyba I.

 

Публікації за фахом

 1. Ченбай Н.А. Медіатехнології в культурі інформаційної епохи (соціально-філософський аспект)/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (29). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2019. – С. 158-163.
 2. Ченбай Н.А. Трансформації ідентичності в умовах інформаційно-технологічної революції (соціокультурний аспект)/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (30). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2019. – С. 95-100.
 3. Ченбай Н.А. Інформаційно-комунікаційні технології глобального суспільства /Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (31). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2019. – С. 108-113.
 4. Ченбай Н.А. Технократичне мислення в сучасному суспільстві (соціокультурний аналіз) / Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2020. – № 2 (32). – С.140-145.
 5. Ченбай Н.А. Символ як атрибут комунікації в цифрову епоху (соціокультурний аспект) / Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – № 1 (33).
 6. Ченбай Н.А. Формування екологічної свідомості як відповідь на виклики сьогодення / Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2021. – № 2 (34). – С. 71-76.
 7. Ченбай Н.А. Соціальна відповідальність в умовах глобальної екологічної кризи/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2022. – № 1 (35). – С. 120-124.
 8. Ченбай Н.А. Проблема кризи духовності в контексті нових цивілізаційних викликів/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2022. – № 2 (36). – С. 130-133.
 9. Ченбай Н.А. Соціальна відповідальність в умовах глобальної екологічної кризи/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2023. – № 1 (37).
 10. Ченбай Н.А. Мовний аспект суспільного дискурсу в інформаційну еру/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2023. – № 2 (38). – С.105-108.

  11. Ченбай Н.А. Специфіка спілкування і комунікації в освітній сфері технологічного суспільства (соціально-філософський аналіз)/ Н.А. Ченбай // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – 2024. – № 1 (39).

 Навчально-методичні праці

 1. Абисова М.А., Шоріна Т.Г., Ченбай Н.А. Філософія комунікації як соціокультурний феномен. Практикум. – К.: НАУ, 2021 – 40 с.
 2. Шоріна Т.Г., Абисова М.А., Матюхіна О.А., Сухова Н.М., Ченбай Н.А. Медіафілософія. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 70 с.
 3. Філософські проблеми наукового пізнання: практикум / уклад.: Л. Г. Дротянко, С. С. Орденов, Н. А. Ченбай, І. П. Скиба. – К. : НАУ, 2023. – 52 с.
 4. Навчально-методичний комплекс «Філософія» для здобувачів вищої освіти 2 курсу ОС «Бакалавр» для всіх галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних програм для всіх галузей знань, спеціальностей та освітньо-професійних программ (у співавторстві). (2023)

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Фундаменталізація науково-технічного знання в технічному університеті в інформаційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (12). – К.: Вид-во Національного авіаційного університет «НАУ-друк», 2010. – С. 117-120.
 2. Соціально-філософський аспект діяльності сучасного технічного університету // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (16). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2012. – С. 69-73.
 3. Технічний університет в інформаційну епоху: проблема автономії (соціально-філософський аналіз)// Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (17). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2013. – С. 74-77.
 4. Високі технології в епоху науково-технологічної революції (соціально філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (18). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2013. – С. 72-75.
 5. Ціннісний вимір високих технологій в добу інформатизації // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (19). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2014. – С. 74-77.
 6. Соціокультурний зміст інформаційно-комунікаційних технологій в інноваційному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (20). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2014. – С. 114-117.
 7. Соціальні технології в умовах інформатизації (соціокультурний аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (21). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2015. – С. 82-84.
 8. Інноваційні технології в університетській освіті інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (22). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2015. – С. 77-80.
 9. Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (23). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2016. – С. 95-98.
 10. Проблеми реформування й модернізації системи вищої освіти в Україні (соціально-філософський аналіз) // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (24). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2016. – С. 68-71.
 11. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (25). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2017. – С. 131-133.
 12. Особливості процесу формування інформаційної культури особистості в суспільстві знань // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (26). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2017. – С. 112-115.
 13. Трансформації духовної культури особистості в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 1 (27). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2018. – С. 129-132.
 14. Проективістський вимір космізму в умовах глобалізації // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. № 2 (28). – К.: Вид-во Національного авіаційного університету, 2018. – С. 129-133.

Навчально-методичні праці

 1. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.