Про кафедру

Кафедра філософії забезпечує викладання дисциплін «Філософія», «Логіка»,  «Філософські проблеми наукового пізнання», Логіка і теорія аргументації, Philosophy, Риторика, Культура мовленнєвої діяльності, Етика ділового спілкування відповідно до навчальних планів факультетів НАУ. Філософські дисципліни займають особливе місце у навчальному процесі сучасного університету, оскільки беруть участь у формуванні світогляду майбутнього фахівця в умовах становлення інформаційного суспільства.

Кафедра філософії здійснює підготовку фахівців освітнього ступеня “Магістр” за освітньо-професійною програмою “Філософія комунікації”. В контексті забезпечення даної програми кафедра викладає такі дисципліни: Теоретичні засади філософії комунікації, Філософія соціальних трансформацій, Медіафілософія, Філософія психології комунікації, Методологія прикладних досліджень у сфері філософії, Комунікативні стратегії в глобалізованому світі, Філософія комунікації як соціокультурний феномен, Філософія комунікації у медійному просторі, Філософія комунікації та міжнародна діяльність, Філософія політичної комунікації, Морально-етичні проблеми комунікації

На сьогодні на кафедрі філософії працюють 11 штатних викладачів, у тому числі 1 доктор та 10 кандидатів філософських наук.

Положення про кафедру ФЛС