Проведення атестаційного іспиту

26 вересня 2023 року відбулася атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» ОПП «Філософія комунікації» у формі атестаційного іспиту. Форма проведення атестації була визначена відповідними стандартами вищої освіти за спеціальністю та навчальним планом. До атестаційного іспиту були допущені здобувачі, які успішно закінчили повний теоретичний курс за освітнім ступенем «Магістр» і мали позитивні оцінки за науково-дослідну та переддипломну практику.

Атестаційний іспит проводився кваліфікаційною комісією у складі голови комісії – завідувача кафедри філософії Українського державного університету імені Михайла Драгоманова,  д-ра філос.наук, професора  Н.Г. Мозгової, заступника голови – завідувача кафедри філософії ФЛСК НАУ, д-ра філос.наук, професора Л.Г. Дротянко, а також членів комісії – завідувача кафедри історії та документознавства ФЛСК НАУ, д-ра іст.наук, професора І.І. Тюрменко, секретаря – канд.філос.наук, доцента Сідоркіної та гаранта ОПП «Філософія комунікації» канд.філос.наук, доцента М.А. Абисової.

Атестаційний іспит здійснювався письмово по білетах, розроблених кафедрою філософії згідно з програмою та складався з двох частин: теоретичної, що містила два теоретичні питання, та науково-практичної частини. За обсягом та складністю ці частини були рівнозначними.

Рішення ЕК щодо підсумкової оцінки набутих здобувачами вищої освіти знань, умінь, навичок та інших компетентностей приймалося далі на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів її членів, які брали участь у засіданні, за обов’язкової присутності голови. Усі здобувачі, що проходили атестаційний іспит, отримали позитивні оцінки.

Поздоровляємо магістрантів з отриманими компетенціями та успішним досягненням результатів навчання за спеціальністю 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації». Попереду нове випробування у формі кваліфікаційної роботи, тож зичимо вам здоров’я та наснаги!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *