Конференції

Перелік найближчих конференцій, що організовуються кафедрою філософії:

  1. Всеукраїнські філософські читання «Екологічний імператив сучасності у системі людина-природа», в рамках тижня філософії / Philosophical readings “Ecological imperative of
    modernity in the Man-Nature System”, in the framework of the week of philosophy – 16 листопада 2021 року. Тел.: 044-406-74-01; е-маіl: filosof@nau.edu.ua;
  2. Всеукраїнський «круглий стіл»  «Соціальна відповідальність людства в контексті людина природа» / All-Ukrainian “roundtable”Mankind Social Responsibility  in the  Man-Nature Сontext – 12 квітня 2022 року у (межах Симпозіуму). Тел.: 044-406-74-01; е-маіl: filosof@nau.edu.ua.

  3. Всеукраїнські «філософські читання» «Міжцивілізаційні виклики глобалізованого світу» / All-Ukrainian “philosophical readings” “Intercivilizational Challenges of Globalized World” – 16 листопада 2022 року (у межах тижня філософії). Тел.: 044-406-74-01; е-маіl: filosof@nau.edu.ua

Кафедрою щорічно організовуються і проводяться Міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські наукові конференції, «круглі столи», філософські читання, Тижні філософії тощо, присвячені актуальніим проблемам сучасної філософії.  Зокрема, «Гармонізація науки і вищої освіти в умовах інформаційного суспільства» (2007, 2008 р.);  «Філософська спадщина Г.С. Сковороди в контексті ХХІ ст.» (2007, 2008 р.); «Феномен космізму: діалог філософії і науки крізь століття» (2004-2018 рр.) тощо.