Держбюджетні теми

Колектив кафедри працює над науково-дослідною держбюджетною роботою № 26-2020/12.01.10 «ПРИРОДА-СУСПІЛЬСТВО-ЛЮДИНА: НОВІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ». Науковий керівник – завідувач кафедри філософії, доктор філософських наук, професор Дротянко Любов Григорівна. Виконавці – викладачі та здобувачі кафедри. Основними напрямками розробки даної теми є:

 • Нова світобудова після коронавірусної пандемії: погляди філософів;
 • Соціальна відповідальність людства в контексті людина-природа;
 • Інкультурація як відповідь на міжцивілізаційні виклики глобалізованого світу;
 • Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні відносини: ключові тенденції;
 • Наукові та філософські засади екологічної складової суспільного розвитку;
 • Соціальні проекти майбутнього як елементи прояву соціальної відповідальності;
 • Специфіка пандемії в умовах інформатизованого та глобалізованого соціуму (комунікативний аспект;
 • Проблеми формування екологічної свідомості в мережевому суспільстві;
 • Подолання антитехнократичних тенденцій – ключовий фактор сталого розвитку суспільства майбутнього;
 • Нового  просвітництва» Римського клубу як нова філософія для життя глобального суспільства;
 • Антропологічні проблеми диджиталізації у глобальній соціальній системі.

Дана тема є продовженням попередніх робіт, зокрема «Інформаційне суспільство: його проблеми та перспективи у ХХІ столітті» та обумовлена необхідністю усвідомлення людиною своєї відповідальності за майбутнє планети, адже вплив останньої набув таких масштабів, що дослідження питання природи – людини стало найактуальнішим.