Наука

У 2003 р. кафедра філософії заснувала збірник наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія», який виходить двічі на рік.

Кафедрою щорічно організовуються і проводяться Міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські наукові конференції, «круглі столи», філософські читання, Тижні філософії тощо, присвячені актуальніим проблемам сучасної філософії.  Зокрема, «Гармонізація науки і вищої освіти в умовах інформаційного суспільства» (2007, 2008 р.);  «Філософська спадщина Г.С. Сковороди в контексті ХХІ ст.» (2007, 2008 р.); «Феномен космізму: діалог філософії і науки крізь століття» (2004-2018 рр.) тощо. В останні роки викладачі кафедри забезпечували роботу над кафедральними ДБ темами «Антропологічний та соціокультурні       виміри глобалізованого світу» № 32/12.01.05,  «Інформаційне суспільство: його проблеми і перспективи в ХХ1 столітті» № 34-12.01.10.

На кафедрі функціонують методологічний та науково-методичний семінари викладачів (двічі на семестр). В останні роки в їх роботі брали участь провідні філософи сучасності, зокрема С.Б. Кримський, В.І. Онопрієнко, В.В. Кізіма, В.В. Мільков, В.В. Казютинський, А.В. Павленко та ін.

На кафедрі створений і постійно оновлюється сайт fls.nau.edu.ua. Активізовано роботу Навчально-наукової лабораторії інноваційних технологій у викладанні філософських дисциплін, на базі якої кафедрою організовуються і проводяться наукові заходи із залученням як провідних фахівців з ЗВО країни й наукових установ, так і студентів з різних закладів вищої освіти України.

Кафедра філософії підтримує міцні наукові зв’язки в науковій і навчальній сферах з провідними навчальними закладами, з профільними галузевими науковими установами.

Відповідальна за наукову роботу на кафедрі – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії – Пода Тетяна Анатоліївна

Пода Т.А.