Монографії

  1. Дротянко Л.Г. Фундаментальне і прикладне знання як соціокультурна та праксеологічна проблема: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 1998. – 180 с.
  2. Дротянко Л.Г. Феномен фундаментального і прикладного знання: Постнекласичне дослідження: Монографія. – К.: Вид-во Європейського ун-ту фінансів, бізнесу та інформ. систем, 2000. – 423 с.
  3. Дротянко Л.Г., Абисова М.А., Пода Т.А., Орденов С.С. Філософія діалогу в комунікативних практиках інформаційного суспільства // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти [Колективна монографія]. – К.: Талком, 2020. – С. 8- 27. DOI 10.18372/42478
  4. Скиба О. П., Скиба І. П., Сідоркіна О. М., Шоріна Т. Г. Наукова комунікація в умовах інформатизації суспільства // Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти [Колективна монографія]. – К.: Талком, 2020. – С. 243- 258. DOI 10.18372/42486