Освітні програми

Інформація щодо освітньо-професійної програми “Філософія комунікації”: 

2019 р. – ОПП_033_2019

2020 р. – 033_ОПП_2020_ФК

2021 р. – ОПП_ФК_033_2021

2022 р. – ОПП_ФК_033-1-16_1657108568 Наказ перегляд 033 ОПМ Філософія комунікації 181 од_1-2

2023 р. – ОПП_033_2023

Акредитація освітньо-професійної програми “Філософія комунікації”:

  1. Заява_зво
  2. Самооцінювання
  3. Звіт_експертної_групи
  4. Висновок_ГЕР
  5. Рішення_НА
  6. 033 сертифікат 33819 магістр

Навчальні плани (НП) підготовки здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” ОПП “Філософія комунікації”:

2020 р. – НП_8-033_20

2021 р. – НП_8-033_21

 

Програма атестаційного іспиту ОПП “Філософія комунікації”:

2020 р. – Атестац_іспит_20

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ
для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістр за освітньо-професійною програмою «Філософія комунікації» спеціальності 033 «Філософія»: 97_нп_2020_метод_квалiф_робота

 

Гарант освітньо професійної програми “Філософія комунікації” здобувачів вищої освіти ОС “Магістр” – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії – Абисова Марія Анатоліївна

e-mail: mariia.abysova@npp.nau.edu.ua

Абисова М.А.