Запрошуємо на навчання

Кафедра філософії Національного авіаційного університету запрошує випускників бакалаврату та осіб, що вже мають освітній ступінь магістра (спеціаліста) на навчання за спеціальністю 033 Філософія, освітнім ступенем “Магістр“, за освітньо-професійною програмою:
Філософія комунікації.

Специфіка розвитку сучасного суспільства, посилення динаміки його комунікативних та глобалізаційних процесів ставить сьогодні нові виклики перед системою освіти. Людиновимірність комунікативних процесів постійно стимулює зростання затребуваності фахівців-гуманітаріїв у всіх сферах буття соціуму. Така тенденція пояснюється тим, що фахівець-гуманітарій здатен говорити з різними співрозмовниками їхньою «мовою» і у такий спосіб бути зрозумілим для всіх.

Формування навичок комунікативної активності породжуються стрімким бігом часу. Дані навички стають надважливими для успішної діяльності різних установ, організацій та компаній, де здійснюється міжособистісна комунікація. Це актуалізує питання засвоєння майбутніми фахівцями гуманітарного знання, зокрема з проблем комунікації. Вирішенню даних проблем суттєво сприяє вивчення навчальних дисциплін, які пов’язані з дослідженням сучасних комунікативних процесів як у безпосередньому спілкуванні так і у соціальних мережах.

Обираючи освітньо-професійну програму «Філософія комунікації», Ви оволодієте найбільш сучасними та дієвими фундаментальними філософсько-світоглядними знаннями у сфері комунікації. 

Детальніше…