Орденов Сергій Сергійович

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Куратор групи ФЛСК-140М

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 11 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

філософія; філософські проблеми наукового пізнання; філософія наук і інновацій; філософія політичної комунікації; філософія правової комунікації.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

соціальна філософія; аналітична філософія; інформаційні мережі; соціальні комунікації; трансформаційні процеси в глобалізованому світі; свідомість.

Автор та співавтор більше 60 наукових праць, 4 розділи у колективних монографіях, 4 методичних рекомендації, 5 практикумів.

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar: 

scholar.google.com.ua/citations?user=IgJCMlYAAAAJ&hl=ru

Профіль Scopus:

scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211786100

Профіль WoS(ResearcherID):

publons.com/researcher/1574603/sergii-ordenov/

Профіль ReseachGate:

researchgate.net/profile/Sergei_Ordenov

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0002-2572-8300

Профіль Facebook:

facebook.com/ss.ordenov

Профіль на сайті НТБ НАУ:

lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11821

Профіль у репозитарії НАУ :

er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112/simple-search?filterquery

Освіта:

2003-2007                                        Національний Університет Державної Податкової Служби України. Спеціальність – правознавство

2007-2008                                        Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансово-юридична академія» за спеціальністю «Правознавство».

2013-2016                                        Аспірантура Національного авіаційного університету

25 жовтня 2016 р.                          Захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії:

Тема дисертації «Глобалізаційні трансформації правової свідомості суспільства: соціально-філософський аспект».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 17.04.2018                                       Сертифікат Certificate of attainment in morden languages (№00086693) від 17 квітня 2018 року, виданий PTE Exam Center “Educational and Examinational Center”, який підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2

З 28.01.2020 по 28.02.2020         закордонне стажування у європейському університеті Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Universit за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота» 28 січня – 28 лютого 2020 р. м. Новий Сонч, Польща. За результатами стажування отримав відповідний сертифікат. (180 годин, 6 кредитів ECTS).

12.08.2020                                       Стажування на на он-лайн платформі “Coursera” за програмою «Основи філософії: про що сперечаються філософи сьогодні» (30 годин, 1 кредит ECTS) та отримав відповідний сертифікат від 12.08.2020.

З 18.04.2021 по 15.11.2021          Національна академія педагогічних наук України ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти. Підвищення кваліфікації з організації освітнього навчання в закладах освіти 2021 рік. Свід. № 35830447/3077-21 180год./6кр.

15.06.2023                                       Національна комісія зі стандартів державної мови. Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою В2 УМД № 00183171 від 15.06.2023.

Участь у проектах:

З 28.01.2020 по 28.02.2020         закордонне стажування у європейському університеті Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Universit за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота» 28 січня – 28 лютого 2020 р. м. Новий Сонч, Польща. За результатами стажування отримав відповідний сертифікат. (180 годин, 6 кредитів ECTS).

 Додаткова інформація:

 • Член редколегії Збірника наукових праць «Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія».

Нагороди:

– Грамота Національного авіаційного університету за сумлінне виконання службових обов’язків, досягнуті позитивні результати в роботі, виявлені при цьому професіоналізм, ініціативу та наполегливість (2023).

 Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Ordenov S, Кleshnia H. Demodernization as a Hybrid Form of Modernization of Traditionalist Society in the Globalized World Humanities & Social Sciences Reviews. – 2019. – № 7(4). – Р. 1241-1247 Scopus https://doi.org/10.18510/hssr.2019.74171
 2. Ordenov S., Encheva G., Alpatova A., Skyba O., Veselska O. Specificity of political and legal communication in transitive societies of the globalized world CEUR Workshop Proceedings. – 2019. – Vol. 2588. – Р. 507-518. Proceedings of the International Workshop on Conflict Management in Global Information Networks (CMiGIN 2019), November 29, 2019. – Lviv, 2019 Scopus
 3. Ordenov S., Honyukova L., Kleshnya H., Skyba I. Social development axiological fundamentals in the information age E3S Web of Conferences. – 2020. – Vol. 157. – Key Trends in Transporta-tion Innovation (KTTI-2019), October 24-26, 2019 Scopus
 1. Ordenov S., Polishchuk O., Skyba I., Shorina T. Clarification of problems in modern society in the processes of informatization and globalization E3S Web Conferences. – 2020. – Vol. 164. – Topical Problems of Green Architecture, Civil and Environmental Enginee-ring 2019 (TPACEE 2019) Scopus;
 2. Gudmanian A., Drotianko L., Shostak O., Ordenov S., Kleshnia H. Transformation of ecological consciousness in the process of solving global ecological problems E3S Web Conferences. – 2020. – Vol. 175. – XIII International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness”, February 26-28, 2020. Scopus;
 3. Gudmanian A., Drotianko L., Sydorenko S., Ordenov S., Chenbai N. Diversification of Higher Educational Institutions as a Factor of Sustainable Development of Education E3S Web Conferences. – 2020. – Vol. 208. – First Conference on Sustainable Development: Industrial Future of Territories (IFT 2020), September 28-29, 2020 Scopus.
 4. Liubov Drotianko, Serhii Ordenov, Hanna Kleshnia and Alla Golovnia Human nature transformation in the context of ecosystem recovery. E3S Web of Conf. Volume 452, 2023 XV International Online Conference “Improving Farming Productivity and Agroecology – Ecosystem Restoration” (IPFA 2023). DOI: 10.1051/e3sconf/202345207001 Scopus.

 

Монографії

 1. Дротянко, Л. Г., Абисова, М.А., Пода, Т. А., Орденов, С. С. Філософія діалогу в комунікативних практиках інформаційного суспільства // Social communications of the information society: theoretical and applied aspect. Київ. Талком, 2020 DOI: 10.18372/42478
 2. Ladohubets N., Drotianko L., Sydorenko S., Ordenov S., Skybа I. Threats and Challenges to Sustainable Development in the Digital Society. Lecture Notes in Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1225-1234. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5 Scopus.
 3. Drotianko L., Sydorenko S., Kleshnia H., Ordenov S., Skybа I. New Environmental Challenges of the 21st Century Lecture Notesin Networks and Systems. Volume 574. XV International Scientific Conference “INTERAGROMASH 2022” Global Precision Ag Innovation 2022, Volume 1. Springer. Р. 1521-1529. http// doi.org/1007/978-3-031-21432-5 Scopus.
 4. Drotianko, L., Sydorenko, S., Ordenov, S., Sidorkina, O., Skyba, I. (2024). Aerospace Activities and Scientific Cosmism: Anthropological Context of the Interrelationship. In: Zokirjon ugli, K.S., Muratov, A., Ignateva, S. (eds) Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). AFE 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 733. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-37978-9_107 Scopus.

 

Публікації за фахом

 1. Скиба І., Орденов С., Ченбай Н. Феномен інформаційно-комунікаційних технологій. Філософські обрії Випуск 42. 2019. С. 62-67.
 2. Орденов С. Соціальна лімінальність як стаціонарний стан транзитивних суспільств глобалізованого світу Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. 2019. Випуск 1. С. 55-66.
 3. Орденов С. Трансформації права і правосвідомості в транзитивних суспільствах глобалізованого світу. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2019. Том 30 Випуск 2. С. 61-68.
 1. Орденов С. Social memory transformations under the conditions of postmodern society mobilization. Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія. 2020. № 1 (31). С. 76-83.
 2. Орденов С. Формування суспільної правосвідомості у модерну добу. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2020. Том 32. Випуск 2
 3. Орденов С. Неоліберальне заперечення свободи і демократії. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2021 Том 33 Випуск 1 С. 58-64
 4. Орденов С. Формування екологічної свідомості в умовах глобалізації. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2021 Том 34. Випуск 2. С. 46-50
 5. Орденов С. Проблема соціальної відповідальності в системі «людина–природа». Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022. Том 35 Випуск 1 С. 48-52
 6. Орденов С. Політико-правовий вимір міжцивілізаційних викликів глобалізованого світу. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2022 Том 36 Випуск 2 С. 50-57
 7. Орденов С. Керований хаос як інструмент радикального соціального конструювання сучасності в контексті глобальних викликів. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023 Том 37 Випуск 1 С. 62-67
 8. Орденов С. Трансформація концепту прав людини у політичній мові комунікації. Вісник Національного Авіаційного Університету. Серія: Філософія. Культурологія. 2023 Том 38 Випуск 2 С. 30-37

 

Навчально-методичні праці

 1. Філософія правової комунікації Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія». – К.: НАУ, 2021. – 40 с.
 2. Філософія політичної комунікації Практикум здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія». – К.: НАУ, 2021. – 36 с.
 3. Наукова фахова комунікація Практикум здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія». – К.: НАУ, 2021. – 52 с.
 4. Філософія комунікації Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційних робіт. – К.: НАУ, 2021. – 56 с.
 5. Філософські проблеми наукового пізнання Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» усіх спеціальностей. – К.: НАУ, 2023. – 53 с.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Публікації за фахом

 1. Management decisions taking into account non-stationary of processes in a project / Kazarinov Yu. I., S. S. Ordenov // VII Міжнародна конференція «Управління проектами у розвитку суспільства». – К.: КНУБА, 2010. – С. 12-13.
 2. Особливості формування предметних компетенцій дисципліни «Інтелектуальна власність» в системі професійної підготовки проектних менеджерів / Орденов С. С. // Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні 21-22 квітня 2011. – К.: Інститут Інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2011. – С. 227-237.
 3. Філософський аспект осмислення авіаційного права в глобалізованому світі / С. С. Орденов // Матеріали XI міжнародної науково-технічної конференції «АВІА-2013» 21-23 травня Том 6. Київ: НАУ, 2013. – С. 41.47-41.50.
 4. Роль правосвідомості у формуванні суспільного ідеалу в умовах глобалізації / Г. М. Клешня, С. С. Орденов // Людина, суспільство, політика: актуальні виклики сучасності: матер. міжнар. науково-практичної конф., 22-23 травня 2014 р.: тези доп. – Одеса, 2014. – С. 127-131.
 5. Становлення суспільної правосвідомості у цивілізаційному поступі людства / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2014. – № 2. – С. 76-81.
 6. Роль принципу соціальної справедливості у процесі формування суспільної правосвідомості в умовах глобалізації / С. С. Орденов // Імперативи поступу України в умовах цивілізаційних викликів сучасного світу : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 січня 2015 р. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – С. 98-102.
 7. Рецепція суспільної правосвідомості у соціально-філософських теоріях Нового часу / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2015. – № 1. – С. 105- 111.
 8. Філософська експлікація поняття постмодерної правосвідомості суспільства / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. – 2016. – № 2(24). – С. 86-90.
 9. Право як благо в системі суспільних відносин соціально-філософське дослідження / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – 152 с.
 10. Медіалізація суспільної правосвідомості в інформаційну добу / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2017. – № 2 (26). – С. 59-66.
 11. Право і неправо в детермінанті суспільних відносин / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 1 (27). – С. 67-76.
 12. Архаїзація глобалізованого соціуму в інформаційну добу / С. С. Орденов // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – 2018. – № 2 (28). – С. 54-64.

Навчально-методичні праці

 1. Intellectual property: Method guide for practical classes and self-training. – K. : NAU, 2013. – 24 p.
 2. Інтелектуальна власність: методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи. – К.: НАУ, 2013. – 24 с.