Пода Тетяна Анатоліївна

доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
Кандидат філософських наук, доцент.

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 14 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

Філософія, Логіка, Деонтична логіка, Філософія комунікації та міжнародна діяльність.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

соціальна філософія, міжнародні відносини, політика, політична комунікація, інформаційне суспільство, геополітика.

Автор та співавтор більше 70 наукових праць, 12 практикумів, навчально-методичних комплексів.

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=BAhhTssAAAAJ

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212392915

Профіль WoS: https://www.webofscience.com/wos/author/record/FPI-9746-2022?state=%7B%7D

Профіль ReseachGate:

https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Poda/research

Профіль ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9662-1204

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11670

Профіль у репозитарії НАУ :

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112?author_page=1

 

Освіта:

1998-2003                                        Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003 рік. Спеціальність «Міжнародні відносини», кваліфікація: міжнародник-політолог, перекладач. ВК № 23456776

2003-2009                                        Аспірантура Національного авіаційного університету

 

10 жовтня 2010 р.                          Захист дисертації за спеціальністю 09.00.03  – «Соціальна філософія та філософія історії».

Тема дисертації «Зміна дискурсу світової політики у постмодерній перспективі».

 

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

07 квітня по 07 червня 2020 р.                     Проходження дистанційного курсу «Основи філософії: про що сперечаються філософи сьогодні», яке проходило на платформі онлайн-освіти. Сертифікат від 07 червня 2020 р.

Проходження дистанційного курсу «Екологічна відповідальність бізнесу», яке проходило на платформі онлайн-освіти Coursera.  Сертифікат від 23 серпня 2021 року.

З 12.02.2021 по 13.04.2021 р.                        Підвищення кваліфікації в Академії праці соціальних відносин і туризму Навчання за програмою «Трансформаційні процеси вищої освіти ХХІ століття в галузі гуманітарних дисциплін». обсягом 6 кредитів ЄКТС. Свідоцтво про підвищення кваліфікації КВ № 04641405/000194-20, від 10 липня 2020 року.

З 18.09.2023 р. по 29.11.2023                       Підвищення кваліфікації у формі стажування «Нові та інноваційні методи викладання» («New and Innovative Teaching Methods»). Загальний обсяг 6 ECTS кредитів (180 годин). Краківський економічний університет (Польща). Видано сертифікат NR 4375/MSAP/2023 від 30.10.2023 р.

 

Участь у проектах:

 у 2020 р. участь у конкурсі на кращий проєкт фундаментального дослідження, що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету (назва проекту «Рейтинг, попит та імідж вищої технічної освіти України в умовах євроінтеграції» під керівництвом Ягодзінського С.М.)

 Участь у вчених радах, наукове керівництво та опонування:

 1. 23 грудня 2021 року виступила офіційним опонентом на захисті кандидатської дисертації Носача Б.П. «Цивілізаційний вимір збройних конфліктів у глобалізованому суспільстві: соціально-філософський аналіз» (УДК 101.1:316[327.5:339.9] (043.3) 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Захист відбувся  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 Університету Григорія Сковороди в Переяславі за адресою: 08401, м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 30.
 2. 2липня 2019 року – офіційний опонент на захисті дисертації Штепи Олексія Олександровича на тему «Правова ментальність українського етносу як чинник сучасного вітчизняного державотворення», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Захист відбувся  на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.053.05 Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
 3.  

Додаткова інформація:

 

 • участь в освітньому та профорієнтаційному проекті «Літня школа» (2016 р., 2017 р.) на базі НАУ;
 • керівництво дискусійним кіноклубом «Історія класичної філософії: видатні мислителі» (у співпраці з доц. Шоріною Т.Г., Абисовою М.А. та ін.);
 • керівництво студентами секції «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки».
 • відповідальна за наукову на міжнародну діяльність по кафедрі філософії.

Нагороди:

18 травня 2021 року Подяка Ректора НАУ за багаторічну науково-педагогічну діяльність та з нагоди Дня науки.

Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 

 1. Petkov S., Savishchenko V., Semenyshyna-Fihol B., Poda T., Chaika I. Application of Mock-Court as an Interdisciplinary Model for Consolidation of Professional Training of Law Students // Journal of Education and e-Learning Research Vol. 7 , No. 2, p.122-129, 2020. DOI:10.20448/journal.509.2020.72.122.129/ http://asianonlinejournals.com/index.php/JEELR/article/view/1605/1490
 2.  Sidorkina, O., Skyba, O., Sukhova, N., Poda, T. Environmental issues resulting from scientific and technical progress. E3S Web of Conferences, 2019, 135, 03074 (https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503074)
 3. The effect of socio-cultural factors on the international flight safety research findings Matyukhina, O., Ordenov, S., Poda, T., Sukhova, N. E3S Web of Conferences, 2021, 258, 07001. (https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807001)
 4. Internet communications in the information age: Socio-cultural and environmental context Sidorkina, O., Poda, T., Skyba, O., Chenbai, N., Skyba, I. E3S Web of Conferences, 2021, 258, 07051 (https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125807051
 5. Sheremet, O. S., Voluiko, O. M., Posmitna, V. V., Poda, T.A, & Bidzilya, Y. M. (2021). Political and legal aspects of the information warfare. Amazonia Investiga, 10(45), 31-41. https://doi.org/10.34069/AI/2021.45.09.3 Retrieved from: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1741

 

Монографії

 1. Дротянко Л.Г., Абисова М.А., Пода Т.А., Орденов С.С. Соціальні комунікації інформаційного суспільства: теоретичні та прикладні аспекти : кол. моногр. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. М. Ягодзінського.  Київ: Талком, 2020. (Серія «Гуманітарний дискурс суспільства ризику»). С. 8–27. 

 

Публікації за фахом

 1. Пода Т.А. Феномен соціальних мереж та їхній вплив на суспільно-політичні процеси у глоблізованому світі // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (29). – К.: НАУ, 2019. – С.141-145.
 2. Пода Т.А. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток демократії // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (30). – К.: НАУ, 2019. – С. 68-73.
 1. Poda T.A. The development of “network diplomacy” as a new form of international interaction // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (31). – К.: НАУ, 2020. – С. 84-88.
 2. Пода Т.А. Вплив пандемії COVID-19 на міжнародні відносини: ключові тенденції // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (32). – К.: НАУ, 2020. – С. 124-128.
 3. Poda T. A. International Relations Development in Cyberspace // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 1 (33). – К.: НАУ, 2021. – С. 127-132.
 4. Пода Т.А. Сторітеллінг як феномен сучасної комунікації // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. пр. – Вип. 2 (34). – К.: НАУ, 2021. – С. 89-93.
 1. Poda T.A. Environmental diplomacy: history and current issues // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія. – № 1 (35). – С. 119-125.
 1. Пода Т.А. Дискурс кризових комунікацій: соціокультурний аналіз // Вісник  Національного авіаційного університету // Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. К. : НАУ, 2022. Вип. 2 (36). С. 115-120.
 2. Poda T. Communications as a tool for managing corporate culture // Вісник Національного авіаційного університету.  Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – Вип. 2 (38). – К. : НАУ, 2023. – С. 89-94.
 3. Пода Т.А. Теоретичні засади стратегічного прогнозування у міжнародних відносинах // Вісник Національного авіаційного університету.  Серія : Філософія. Культурологія : зб. наук. праць. – Вип. 1 (37). – К. : НАУ, 2023. – С. 67-72.

 

Навчально-методичні праці

 1. Philosophical Problems of Scientific Cognition: Manual / M. Abysova, T. Shorina, T. Poda. – Kyiv: NAU, 2023.- 112 p.
 2. Філософія психології комунікації: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад.: О.М. Сідоркіна, О.П. Скиба, Т.А. Пода, І.П. Скиба. – К.: НАУ, 2021. – 66 с.
 3. Філософія комунікації та міжнародна діяльність: Практикум для здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації» / уклад. : М. А. Абисова, Т. А. Пода, І. П. Скиба, Н. М. Сухова.– К. : НАУ, 2021. – 51 с.

 

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Пода Т.А. Світова політика у ХХІ столітті: проблеми та перспективи / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університетуту. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. –– К.: НАУ, 2011. – № 2 (14). – С. 48-51.
 2. Пода Т.А. Філософія владних відносин в епоху постмодерну / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного ун-ту. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. –– К.: НАУ, 2012. – № 1 (15). – С. 25-29.
 3. Пода Т.А. Вплив релігійного фактора на міжнародні відносини у ХХІ ст. / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – №2 (16). – С. 105-108.
 4. Пода Т.А. Особливості комунікації ХХІ століття та її вплив на світову політику / Т.А. Пода // Актуальні проблеми розвитку соціальногуманітарних наук: «круглий стіл» до 10-ти річчя Гуманітарного інституту НАУ, 12 грудня 2012 р.: тези доп. – К., 2013. – С. 37-40.
 5. Пода Т.А. Віртуальний простір політики і особливості комунікації ХХІ ст.: соціально-філософський аналіз / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2013. – №1 (17). – С. 52-55.
 6. Пода Т.А. Постмодерне розуміння міжнародних відносин / Т.А. Пода // Дні науки філософ. факультету 2013. Міжн. наук. конф. 16-17 квітня 2013 року, тези доп. Ч. 7. – К., 2013. – С. 179-181.
 7. Пода Т.А. Інформаційно-комунікаційні технології в контексті сучасних міжнародних відносин: соціально-філософський аналіз / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2013. – № 2 (18). – С. 59 – 62.
 8. Пода Т.А. Інформаційна війна як стратегія формування політичної свідомості / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУдрук», 2014. – № 1 (19). – С. 67-71.
 9. Пода Т.А. Маніпуляція як спосіб трансформації суспільної свідомості / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2014. – № 2 (20). – С. 47-50.
 10. Пода Т.А. Дискурс влади та владних відносин у постсучасності: соціально-філософський аспект / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2015. – № 1 (21). – С. 64-67.
 11.  Пода Т.А. Етико-філософський вимір міжнародних відносин глобалізованого світу / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУдрук», 2015. – № 2 (22). – С. 54-57.
 12. Пода Т.А. Теорія «Справедливої війни»: від античності до сучасності / Т.А. Пода // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУ-друк», 2016. – № 1 (23). – С. 66-69.
 13. Пода Т.А. Зміна системи міжнародних відносин під впливом інформатизації / Т.А. Пода Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: Збірник наукових праць.– К.: Вид-во Національного авіаційного університету «НАУдрук», 2016. – № 2 (24). – С. 57-60.
 14. Пода Т.А. Інтернет-меми як феномен інформаційного суспільства / Т.А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – Вип. 1 (25). – К.: НАУ, 2017. – С. 117-120.
 15. Пода Т.А. Вплив високих технологій на розвиток громадянського суспільства / Т.А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – Вип. 2 (26). – К.: НАУ, 2017. – С. 66-69.
 16. Пода Т.А. Діалог культур як основа розвитку людства (на засадах філософії космізму) / Т.А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – Вип. 1 (27). – К.: НАУ, 2018. – С. 76-79.
 17. Пода Т.А. Соціокультурні аспекти феномена інтернет залежності / Т.А. Пода // Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – Вип. 2 (28). – К.: НАУ, 2018. – С. 107-112.

Навчально-методичні праці

 1. Історія релігії: практикум / Т. А. Пода, О.П. Скиба, Н.А. Ченбай, Т.Г. Шоріна. – К.: НАУ, 2013. – 68с.