Сухова Надія Миколаївна

Доцент кафедри філософії
Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій
Національного авіаційного університету
кандидат філософських наук, доцент.

Науковий ступінь:

Кандидат  філософських наук за спеціальністю 09.00.03- соціальна філософія та філософія історії

Вчене звання: доцент по кафедрі філософії

Стаж науково-педагогічної роботи у ЗВО (ІІІ-ІV рівнів акредитації): 22 років

Забезпечення навчальних дисциплін:

Філософія, Філософські проблеми наукового пізнання, Етикет в авіаційній галузі,  Етика ділового спілкування, Етнокультурологія та особистість.

Сфера наукових інтересів (ключові слова):

історія філософії, соціальна філософія, філософія науки, філософія освіти, етика, соціальні комунікації, етнокультурологія, етнопсихологія.

Автор та співавтор більше 115 наукових праць,  5 підручників та навчальних посібників.

Наукові профілі:

 

Наукові профілі:

Профіль Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d8ttrIkAAAAJ&hl=ru

 Профіль Scopus:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57212392398

Профіль WoS:

https://www.webofscience.com/wos/author/record/36684015

 ReseachGate:

https://www.researchgate.net/profile/Nadia_Suhova

Профіль ORCID:

orcid.org/0000-0002-2422-4397

Профіль Facebook:

facebook.com/ Nadia.Suhova

Профіль на сайті НТБ НАУ:

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10752

Профіль у репозитарії НАУ :

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9112

Освіта:

1986-1991            Київський державний університет імені Тараса Шевченка   

 

1995-1998      Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

12 червня 2002 р.       Захист дисертації  за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Тема дисертації «Становлення методологічних засад філософії освіти як пріоритетної галузі гуманітарного знання».

Науково-педагогічне стажування за останні 5 років:

 З 12.02.2020 по 10.07.2020         Підвищення кваліфікації в  Академії праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ. По закінченню стажування отримала свідоцтво КВ № 04641405/000193-20 про участь у програмі «Трансформаційні процеси вищої освіти ХХІ століття в галузі гуманітарних дисциплін», обсягом 180 годин, 6 кредитів.

Участь у проектах:

З 18.09.2023 р. по 31.10.2023    Стажування в університеті менеджменту та безпеки м. Кошиці (Словаччина). По закінченню стажування отримала сертифікат про закінчення  «Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції» («Modern Teaching and Innovative Teachnologies in Higher Education: European Experience and Global Trend»). Сертифікат SK/USM/222-2023 від 31.10.2023 р.

Членство в асоціаціях та громадських асоціаціях:

профспілка співробітників НАУ, громадська спілка філософів України ім. Г. Сковороди

 Нагороди:

Нагрудний знак «За сумлінну працю» 2023 р.

 Публікаційна активність

(за останні 5 років):

Публікації у наукометричних  виданнях Scopus та Web of Science

 1. Poda Т. Sidorkina О., Skyba O., Sukhova N., Environmental issues resulting from scientific and technical рrogress. International science conference «Innovative Technologies in Environmental Science Education» ((ITESE-019)., September 9-14, 2019). E3S Web of Volume 135 (2019). – Article Number: 03074. https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503074 . (Scopus).
 2. Kraliuk P., Sukhova N. Reformation of confessional spiritual educational institutions of Ukraine: containment factors and leadership experience. Occasional Paperson on Religion in Eastern Europe Т. 40, Вип.3 (2020). http://digitalcommons.georgefox.edu/ree/ (Veb of Siense).
 3. Matyukhina O.Ordenov S.Poda,T.,  Sukhova N. The effect of socio-cultural factors on the international flight safety research findings. E3S Web of Conferences Volume: Ural Environmental Science Forum “Sustainable Development of Industrial Region” (UESF-2021), 2021, 258, 07001

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/34/contents/contents.html (Scopus).

 Монографії

Публікації за фахом

 

 1. Вплив техногуманізму та датаїзму на сферу освіти в інформаційному суспільстві. Вісник національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. наук. праць. – К.: Вида-во НАУ, 2019. – Вип. 2 (30). – С.178-183 .
 2. Реорганізація освітньої системи в умовах мережевого суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (31). –Київ: НАУ, 2020. – С. 169-174.
 3. Пандемія: загроза чи урок людству в ХХІ ст. Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. –  Вип. 2 (32). –Київ: НАУ, 2020. – С. 135-140.
 4. Цифрова реальність: нові умови для людства. Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. –  Вип. 1 (33). –Київ: НАУ, 2021. – С. 150-154.
 5. Доля ідеї прогресу в цифрову епоху. Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. –  Вип. 1 (35). –Київ: НАУ, 2022. – С. 115-120
 6. Людина в часи міжцивілізаційних викликів глобалізованого світу. Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. –  Вип. 2 (36). –Київ: НАУ, 2022. – С. 62-67. (
 7. Трансформація освіти людиниХХІ ст.: роль соціального проєктування» Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. –  Вип. 1 (37). –Київ: НАУ, 2023. – С. 112-117.
 8. Роль трансформації мови комунікації в освіті людини цифрової ери. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, № 2 (38). – 2023. – С. 100-105.

Навчально-методичні праці

 1. Абисова М.А., Пода Т.А.,Скиба І.П., Сухова Н.М. Філософія комунікації та міжнародна діяльність. Практикум для студентів ОС «Магістр» спеціальності 033 «Філософія» освітньо-професійної програми «Філософія комунікації». – К.: НАУ, 2021. – 51с.
 2. Шоріна Т.Г., Абисова М.А., Матюхіна О.А., Сухова Н.М., Ченбай Н.А.Медіафілософія. Практикум. – К.: НАУ, 2021. – 70 с.
 3. Дротянко Л.Г., Клешня Г.М., Сухова Н.М. Філософські проблеми наукового пізнання. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. -К.: НАУ, 2024. -48с.

 

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ (понад 5 років)

Публікації за фахом

 1. Якість вищої освіти як одна з філософських засад трансформації освіти ХХІ століття: європейський контекст. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, № 1 (9). – 2009. – С. 170-174.
 2. Мегатенденції сучасності і освіта. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2009. – № 2 (10). – С.161-165.
 3. Освіта ХХІ століття як втеча від голих знаків порожнечі.// Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (11). –К.: НАУ, 2010. – С.60-64.
 4. Проблема комунікації в творчості Ж. Бодрійяра. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія, культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (12). –Київ: НАУ, 2010. – С.70-74.
 5. Спокуса освіти ХХІ століття: український досвід. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (13). –К.: НАУ, 2011. – С.139-143.
 6. Проблема симуляції та освіта (у полі Ж. Бодрійяра). // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (14). –К.: НАУ, 2011. – С.63-67.
 7. «Квантова реальність» та освіта ХХІ століття. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (15). –К.: НАУ, 2012. – С.127-132.
 8. Проблема вибору людини в добу глобалізації. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (17). –К.: НАУ, 2013. – С.63-67.
 9. Філософія освіти у пошуках мови: український контекст. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (18). –К.: НАУ, 2013. – С.120-124.
 10. «Перезавантаження» свідомості людини ХХІ століття: виклики глобалізації. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (19). –К.: НАУ, 2014. – С.48-52.
 11. Гуманізація як процес цілісного прояву духовності людини в реаліях її буття. . // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (20). –К.: НАУ, 2014. – С. 110-114.
 12. Тенденції сучасної освіти: перспективи для реформ освітнього процесу в Україні. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (21). –К.: НАУ, 2015. – С.117-121.
 13. Духовність та гуманізм людини ХХІ століття. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (22). –К.: НАУ, 2015. – С64-67.
 14. С. Кримський: людина на межі епох та цінностей. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (23). –К.: НАУ, 2016. – С.131-134.
 15. Проблема свободи особистості в контексті сучасного християнства та ісламу. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (24). –К.: НАУ, 2016. – С.119-124.
 16. Проблема збереження людяності в процесі суспільного розвитку: ХХ-ХХІ століття. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (25). –К.: НАУ, 2017. – С.123-127.
 17. Adaptatiion of the Ukraine Edukational Space to the Conditions of the Iformatson society. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (26). –К.: НАУ, 2017. – С.108-112.
 18. Антропологічна катастрофа глобалізованного світу: освітній вимір. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (27). –К.: НАУ, 2018. – С.117-122.
 19. Духовні цінності філософії космізму та освітній простір інформаційного суспільства. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 2 (28). –К.: НАУ, 2018. – С. 121-126.
 20. Перспективи людини в інформаційному суспільстві. // Вісник Національного авіаційного університету. – Серія: Філософія. Культурологія: Зб. наук. праць. – Вип. 1 (29). –К.: НАУ, 2019. – С. 145-150.

Навчально-методичні праці

 1. Релігієзнавство: Навч. посіб. -К.:Книжкове видавництво НАУ, 2005. –58с.
 2. Етика. Естетика: Практикум. -К.:Книжкове видавництво НАУ, 2005. –70с.
 3. Філософія: Хрестоматія: Навч. посіб. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с.
 4. Філософія: підручник – К.: НАУ, 2012. – 348 с.
 5. Філософія: підручник. – К. : НАУ, 2014. – 720 c.
 6. Історія релігії. Філософія психології: методичні рекомендації до виконання контрольних робіт. . – К.: НАУ, 2015. – 60с.