Проведення атестаційного іспиту

26 вересня 2023 року відбулася атестація здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 033 «Філософія» ОПП «Філософія комунікації» у формі атестаційного іспиту. Форма проведення атестації була визначена відповідними стандартами вищої освіти за спеціальністю та навчальним планом. До атестаційного іспиту Читати далі