«Політ-2023»: Актуальні проблеми сучасного філософського знання

5 квітня 2023 року у межах онлайн-роботи ХХІІI Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» кафедра філософії провела засідання своєї секції: «Актуальні проблеми сучасного філософського знання» на платформі Meet. У роботі конференції, крім студентів Читати далі

Представляємо відкриту лекцію

27 березня 2023 року у дистанційному режимі була проведена відкрита лекція доцентом Сідоркіною Оленою Миколаївною для студентів 2-го курсу Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Тема лекції – «Філософське вчення про буття». Проведення лекції було узгоджено з планом відкритих занять, а Читати далі

Проводимо тематичний тренінг «Корпоративна культура та управління конфліктами»

23 березня 2023 р. кафедра філософії за підтримки стейкхолдерів провела спільний  виховний захід – тематичний тренінг: «Корпоративна культура та управління конфліктами». У роботі тренінгу взяли участь викладачі кафедри філософії ФЛСК НАУ, магістранти групи ФС-140м ОПП «Філософія комунікації», ПР-101м ОПП «Правознавство» Читати далі

Вручення заслуженої нагороди – атестата доцента!

Наказом Міністерства освіти і науки України  від 23.12.22 р. № 1166 було затверджено Рішення вченої ради Національного авіаційного університету від 12 жовтня 2022 року протокол № 6 про присвоєння вченого звання доцента КЛЕШНІ Ганні Миколаївні. Урочисте вручення атестата доцента відбулося Читати далі

Дисципліни вибіркового компоненту ОПП “Філософія комунікації” 2022

Syllabus_033_Міжконф_та_міжрелег_комун_в_Україні Syllabus_033_Морально-етич_пробл_комунікац_ Syllabus_033_Основи культури комунікації Syllabus_033_Проф_етика_та_етикет Syllabus_033_Теорії інф_сусп Syllabus_033_Управління PR-комунікаціями_ Syllabus_033_Ф_Комун_та_Міжн_Д_ Syllabus_033_Філософія ділової комунікації Syllabus_033_Філософія комунікації в медійному просторі_ Syllabus_033_Філософія комунікації як соціокультурний феномен_ Syllabus_033_Філософія правової комунікації Syllabus_033_Філософія_політ_комунікації_

Апробація кваліфікаційних досліджень магістрантів ОПП «Філософія комунікації» в міжуніверситетській конференції

26 жовтня 2021 року відбулася науково-практична міжуніверситетська конференція «Особливості комунікативних процесів у соціальних практиках» ініційована кафедрою філософії ФЛСК НАУ за результатами проходження переддипломної практики здобувачами вищої освіти освітнього ступеня «Магістр» ОПП «Філософія комунікації». Співорганізаторами конференції виступили партнерські кафедри – кафедра Читати далі

Зустріч зі стейкголдером: обговорення освітньої програми «Філософія комунікації»

31 травня 2021 року на вимогу МОН України про проходження системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, у тому числі, через залучення досвіду і практики заінтересованих осіб – зовнішніх та внутрішніх стейкголдерів – кафедрою філософії був ініційований черговий етап Читати далі

Вітаємо завідувача кафедри філософії, професора Дротянко Л.Г. з одержанням відомчої відзнаки МОН України!

Нагрудним знаком нагороджуються наукові і науково-педагогічні працівники, державні службовці за бездоганну працю та особисті заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних з формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сфері освіти і науки, досягнення визначних успіхів у науковій та науково-педагогічній Читати далі

До уваги вступників 2021

Правила прийому до Національного авіаційного університету у 2021 році Додаток 1.Перелік акредитованих та неакредитованих спеціальностей (спеціалізацій, освітніх програм), конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної загальної середньої освіти, за якими здійснюється Читати далі